XeerarkaBogga
Raali noqo, xog kuma jirto hadda.
Jeebka